ظرفیت بخش تنفس تکمیل و بخش دوم باز شد / افزایش سریع تعداد بستری ها به ۲۴ بیمار

ظرفیت بخش تنفس تکمیل و بخش دوم باز شد / افزایش سریع تعداد بستری ها به ۲۴ بیمار

دکتر سیدجواد محقق معاون درمان علوم پزشکی گراش:با توجه به افزایش سریع تعداد بستری ها، ظرفیت بخش اول تنفس تکمیل و بخش دوم باز شد

در کمتر از ۱۲ ساعت از آخرین آمار اعلام شده، ۶ بیمار جدید بستری شدند و در حال حاضر ۲۴ بیمار بستری هستند ( ۳ نفر از بیماران در بخش ICU )

چندین بیمار مشکوک به کرونا نیز منتظر نمونه گیری و جواب تست هستند.

⛔ وضعیت شهرستان در حال بحرانی شدن است لطفا تجمعات را لغو کنید و در صورت خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنید و فاصله فیزیکی با همه ی افراد را رعایت کنید.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات