قهرمان نوجوان گراشی: عضویت دربسیج ضامن سلامت معنوی و اجتماعی جوانان است

قهرمان نوجوان گراشی: عضویت دربسیج ضامن سلامت معنوی و اجتماعی جوانان است

میثم بزازی قهرمان نوجوان و 14 ساله گراشی که اخیرا درمسابقات دوومیدانی شهرستانهای چهارگانه جنوبی فارس باثبت رکورد 56ثانیه درماده 400متربه مقام قهرمانی نائل شده درگفتگوباپایگاه خبری گراش نیور بابیان اینکه عضویت درپایگاه های مقاومت بسیج موجب رشدمعنوی وکمال انسانی جوانان میگردد اظهارکرد:من دوسال است (پس ازبازگشت ازچابهار) افتخارعضویت درپایگاه مقاومت امام حسین (ع) کسب کرده وازفیوضات آن بهره مندهستم.

وی  افزود:از نوجوانان وجوانان شهرم درخواست مجدانه دارم به بسیج بپیوندند وفرامین مقام عظمای ولایت را باگوش دل شنیده وازآن تبعیت نمایندکه این امرضامن سلامت اجتماعی انسان و باعث توفیق در امورات زندگی، ورزش، تحصیل و کسب وکارمیگردد.وی بااشاره به درخشش خوددرمسابقات دوومیدانی نیز عنوان نمود:بخاطرشغل پدر، چندسال دربندر چابهارسکونت داشتم ودر سن 10 سالگی بودم که بنابه پیشنهاد مربی ورزش مدرسه در مسابقات دوومیدانی دانش آموزی شهرستان چابهار شرکت کرده وبا توجه به عدم تجربه ام دردل خداخدامیکردم  که  رهین لطف عمیم خودقرارم داده و  بحمدالله دراین نخستین تجربه دوومیدانی توانستم بین دانش آموزان مدارس چابهاردرماده 1500متر مقام نخست راکسب نموده وازآن پس تحت نطرمربی خود به فعالیت ورزشی ام تداوم بخشیدم وباحضور درمسابقات استانی سیستان وبلوچستان سرانجام عناوین نایب قهرمانی ماده 800متراین استان وقهرمانی ماده 400 متر شهرستان چابهار  رابه خوداختصاص دادم .میثم 14ساله ک باحجب وادب ومتانت ویژه ای به سئوالات خبرنگارمادرزمینه  های مختلف پاسخ میداد ازشرکت خوددرمسابقات سه گانه کشوری (دوچرخه سواری، شنا ودوومیدانی)  نیزکه درسال 97وباحضورقریب یکصدورزشکاردربندرماهشهر برگزارشد گفت وعنوان نمود:دراین مسابقات متاسفانه حائز رتبه دوازدهم شدم ولی تجربه ای نیکو جهت حضوردرمسابقات کشوری بود..این  نوجوان 14ساله باتاکیدبراینکه ورزش، انسان را ازسیئات بدورنگه میدارد وباعث نشاط وسرزندگی انسان میشود به جوانان شهرمان گفت:برادران من ورزش کنیدکه باورزش میتوانیددر تحصیلات وکسب وکارنیزموفق باشید..وی درخاتمه ضمن قدردانی ازمربی کنونی خود آقای محمد کاظم چرخی  ازمسئولین  خواست نسبت  به تعمیم رشته های ورزشی وایجاد اماکن وزمین های مناسبب بالاخص جهت دوومیدانی همت نمایند وبه نوجوانان توصیه نمود به ورزش اهمیت قائل شوند وعضویت دربسیج واهتمام درانجام ورزش بویژه دراین ایام کرونایی وروزانه لااقل 30 دقیقه ورزش، به تضمین سلامت خود وجامعه اسلامی کمک کرده وبا بهره ازماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به یاری مدافعان  خط مقدم جبهه سلامت بشتابند.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات