آمار رسمی تست های انجام شده، مبتلایان، فوتی ها و بهبودیافتگان شهرستان گراش از زمان شیوع بیماری تا یکم خردادماه ١۴٠٠

آمار رسمی تست های انجام شده، مبتلایان، فوتی ها و بهبودیافتگان شهرستان گراش از زمان شیوع بیماری تا یکم خردادماه ١۴٠٠

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش تا کنون ۴٧٧٣ نفر در شهرستان گراش به کرونا مبتلا شده اند*۴۶٠٨ نفر بهبود یافته قطعی و از قرنطینه خارج شده اند*٣۶ نفر جان خود را از دست داده اند* تعدادی از مبتلایان نیز هنوز در قرنطینه خانگی و یا بستری هستند. در حال حاضر ١٠ بیمار در بخش تنفس بستری هستند ( یک بیمار وصل به دستگاه تنفس)تا کنون ۴٧٧٣ نفر در شهرستان گراش به کرونا مبتلا شده اند*

۴۶٠٨ نفر بهبود یافته قطعی و از قرنطینه خارج شده اند*

٣۶ نفر جان خود را از دست داده اند*

 تعدادی از مبتلایان نیز هنوز در قرنطینه خانگی و یا بستری هستند.

در حال حاضر ١٠ بیمار در بخش تنفس بستری هستند ( یک بیمار وصل به دستگاه تنفس)

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات