منبع : گراش نیوز

تشکییل باشگاه خبرنگاران جمعیت هلال احمرشهرستان گراش

خبرنگاران جمعیت هلال احمرشهرستان گراش

ظهردیروز درجلسه ای که باحضور حجت الاسلام سیدرسول شریفی نماینده دفترولایت فقیه درهلال احمرگراش. عبدالمهدی آیینه افروزریاست اداره فرهنگ وارشاداسلامی. غلامرضامحسنی رئیس جمعیت هلال احمرگراش وجمعی از خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان ودرمحل رستوران آبشاراندیشه برگزارگردید باشگاه خبرنگاران جمعیت هلال احمراین شهرستان تشکیل شد.

ظهردیروز درجلسه ای که باحضور حجت الاسلام سیدرسول شریفی نماینده دفترولایت فقیه درهلال احمرگراش. عبدالمهدی آیینه افروزریاست اداره فرهنگ وارشاداسلامی. غلامرضامحسنی رئیس جمعیت هلال احمرگراش وجمعی از خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان ودرمحل رستوران آبشاراندیشه برگزارگردید باشگاه خبرنگاران جمعیت هلال احمراین شهرستان تشکیل شد. به گزارش خبرنگارگراش نیوز دراین مراسم که باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدآغازگردیدنخست غلامرضامحسنی ریئیس جمعیت هلال احمرگراش درسخنانی به تبیین اهداف تشکیل این باشگاه پرداخت و درزمینه سازی ترویج دانش اطلاع رسانی ومهارتهای مرتبط ونیزاثرگذاری وهدایت رسانه های شهرستان دربرجسته سازی اهداف جمعیت هلال احمر شهرستان واستان وکشور اشاراتی نمود وسپس محمدخواجه پورمدیریت رسانه گریشنا به ابعادتشکیل موسسه . انجمن .کانون وباشگاه خبرنگاران ووظایف آنها اشارت وضمن اعلام آمادگی خودوخبرنگاران باباشگاه خبرنگاران هلال احمربرجذب نیروهای مستعدجوان وآموزش خبری آنان تاکیدنمود. آنگاه ناصردلخوش مدیر رسانه گراش انقلابی نقطه نظرات خودراپیرامون جذب وآموزش نیروهای خلاق و علاقمند بیان و باشگاه خبرنگاران هلال احمرشهرستان باعضویت اکثریت اصحاب رسانه تشکیل گردید. بگرارش گراش نیوز درپایان این جلسه خبرنگاران قاسم ایزدیان. محمددرستکار.عبدالمهدی وفایی فرد وفاطمه آهنی بعنوان نمایندگان این باشگاه درمجمع استانی هلال احمرگزینش ومعرفی شدند.

برچسب ها :
 
از   1   رای
3

عکس های خبر

نظرات