امام جمعه گراش : خون مطهر شهیدحاج قاسم سلیمانی، استخوانهای آمریکا را درهم شکست

نماز جمعه گراش

مراسم پرصلابت وکفرستیز عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته شهرستان گراش با حضور پرشکوه اقشار مختلف امت ولایی و به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدباقربخشایش پور امام جمعه این شهرستان برگزارگردید.

مراسم پرصلابت وکفرستیز عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته شهرستان گراش باحضور پرشکوه اقشار مختلف امت ولایی وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدباقربخشایش پور امام جمعه این شهرستان برگزارگردید. به گزارش گراش نیوز: خطیب جمعه گراش درآغاز خطبه ها باسفارش خودونمازگزاران به تقوای الهی ورعایت واجبات اظهارکرد:برحسب اینکه ایام مقارنست باشهادت حضرت فاطمه زهراء (س) از بیان ادامه خطبه های پیش درمورداقتصاداسلامی خودداری وبه معرفی شخصیت والای حضرت صدیقه طاهره (س) وتبیین مناقب آنحضرت میپردازیم. وی بابیان اینکه  بحث مناقب و عظمت شخصیتی حضرت زهرای اطهر(س)  جز ازلسان معصومین (ع) ممکن نیست افزود:پیامبربزرگ اسلام (ص)که اشرف مخلوقات عالم  است نه ازباب اینکه پدر حضرت فاطمه (س) باشدبلکه به عنوان کسی که برمقام معنوی حضرت زهرای مرضیه قبل وبعدازخلقت آنحضرت وقوف داشته است حضرت فاطمه (س) رامحبوبترین وعزیزترین انسانهادرعالم هستی میداند چه حضرت زهرای اطهر(س) شخصیتی میباشدکه اهلبیت (ع) دراوتلخیص گردیده ورکن آیه شریفه ی تطهیر میباشد واوست صدیقه طاهره (س) که باطن سوره های نور وقدر وحقیقت شجره ی طیبه ولایت است .امام جمعه گراش باتبیین مقام شامخ ومناقب بی بدیل حضرت فاطمه زهراء(س) به اهم منقبت وشخصیت آنحضرت بعنوان محورالفت جامعه نیزاشاره نمود.حجت الاسلام بخشایش پور دربخش دیگری ازخطبه ها به شهادت سرداربزرگ اسلام سردارسپهبد حاج قاسم سلیمانی  نیزگریزی زد وگفت:جمعه گذشته اتفاقی ناگواربرماعارض شد ودست پلید ابلیس اعظم وتروریست بالذات ،آمریکای مستکبر وجنایتکاردراقدامی تروریستی ،قرمانده شجاع ومالک اشترولایت ،ابرمرد میدان مبارزه با استکبار وعمال قصی القلب تکفیری سردارحاج قاسم سلیمانی ودلاورمرد عارف وشیربیشه بسیج مردمی عراق ابومهدی المهندس وعزیزان دیگرراازماگرفت.وی دراین مقال افزود: شهیدحاج قاسم سلیمانی  خودراازجاماندگان قافله شهداء میدانست وبالاخره بعدازسالهامجاهدت ودفاع ازحرم واهداف انقلاب اسلامی مزدخودرا از حضرت زهراءاطهر (س) گرفت وبه خیل شهداء پیوست وآنچه مادر تشیع پیکر مطهر او وعکس العملهای مردمی دراقصی نقاط جهان دیدیم جایگاه عرشی واخلاص ومعنویتی بود که آن شهیدوالامقام داشت وبراساس نص صریح قرآن که میفرماید: ما ، شماراامتحان میکنیم تامجاهدین وصابران رامشخص کرده واسرارتان برآنها آشکارنماییم که شهیدسپهبدسلیمانی مصداق دقیق همین آیه شریفه است واین وعده خداوناست به مومنانی که تسلیم محض خدابوده وجز  برای اوقدمی برنمیدارند.وی تبعیت ازولایت فقیه را ازموجبات دلایل راهبردی شهیدسلیمانی تلقی کرد وگفت:  راهبردشکست ناپذیری شهیدحاج قاسم به مسئله حرکت اودرپشت سرولایت فقیه است وهمانا امامین انقلاب بودندکه دلاورانی چون شهیدسپهبدسلیمانی تربیت کردندکه امروز نیزبنابراقرار دشمنان ، رمز خفت وشکست دشمنان همین ولایت فقیه میباشد که درمیان همه امواج وطوفانها ودر چهل ساله انقلاب ،  سکاندارانقلاب اسلامی بوده اند و این موضوع از غیبت کبرای حضرت صاحب الزمان (عج)  صادق بوده ونماینده آنحضرت بعنوان دندانه ی وصل امت وامامت وجودداشته است وتبعیت محض ازولایت .آنچیزی بودکه شمادرکلام شهیدحاج قاسم سلیمانی شنیدید.وی خطاب به نمازگزاران عنوان نمود: برادران وخواهران .دشمنان جنایتکارما بااین عمل جنایتکارانه برآن مترصدبودند که روحیه مقاومت راتضعیف ومارابزیریوغ استعمارواستکبارببرند وما نیزازآرمانهای دینی وانقلابی خود دست بکشیم وباآن حماقتی که  ابلیس اعظم مرتکب شد معلوم گردیدکه جامعه انقلابی ماراهنوزنشناخته اند وبزعم باطل خودفکرکردنددرعرصه سیاسی دادوبیدادی ایجاد و عقب نشینیهایی انجام میشود ومقاومت باشهادت حاج قاسم دلسردمیشود که چنین اشتباهی راهبردی درکربلاء نیز سران اینها مرتکب شدند وخون مقدس سیدالشهداء(ع) بنیان کفرواستکبار ویران نمودکه خون مطهرشهید.جریانساز است وآنهادیدند که شراره های خونخواهی ودفاع از حقانیت ، امتها رامتحد کرده وحرکتی توفنده براه انداخت که تا منطقه را از لوث جرثومه های کفرپاک نکند متوقف نمیشود. وی اقدام سپاه را مقتدرانه توصیف نمود و باتصریح برتبریکهای دشمنان درقبل از خروش امت اسلامی  وپیام انتقام از واسطه قراردادن دههاکشور توسط آمریکا وتقاضای عدم انتقام گیری درقبال لغوتحریمها دربعداز اقدام شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیزاشاراتی نموده  واضافه کرد: پایگاه عین الاسد که پنتاگون دوم شمرده میشودآنگونه درهم کوبیده شدکه دیگر جرات اعتراش از استکبارسلب شد وخون پاک ومقدس حاج قاسم .کاری کرد که دنیا صدای شکسته شدن استخوانهای آمریکاراشنیدوماقدرتمندانه تر ازهمیشه وبامشتهای گره کرده ومتبرک به خون مطهر حاج قاسم وابومهدی فریاد مرگ برآمریکاسرمیزنیم(شعارمرگ برآمریکای نمازگزاران)که این بودنقش دشمنان خارجی واما دشمنان خودفروخته داخلی که بارذالت وبی تقوایی به سگ پاچه خوارآمریکایی تبدیل شده وگفتند:روی خون این شهداءمعامله کنیم که اینان نیزبایدازجوانان انقلابی سیلی محکمی بخورندهمچون آن نماینده ذلیل و سردبیرخودفروخته رسانه خبرآنلاین که  برای شادی دل کثیف یزیدیان زمان ارزش یک عمرمجاهدت شهیدسلیمانی رازیرپای نهادندکه بایدگفت: اینجادیگرجای این منافقین رذل وبزدل نیست وماهرچه فریاد داریم برسرمنافقین دادمیزنیم(غریومرگ برمنافق نمازگزاران) امام جمعه گراش درخاتمه به سالروز 26 دیماه 57 و  متواری کردن شاه ملعون ووجه تشابه آن دیماه بادیماه98  نیز اشارت نمود واظهارکرد: آنروز ملت بااستقامت .سگ بی اراده آمریکایی (محمدرضاپهلوی)را ازاین کشور بیرون ذاند وامروز هم منتقمین خون حاج قاسم وهمرزمان شهیدش .طاغیان رافراری میدهند. حجت الاسلام بخشایش پور با بیان تدابیر پیامبرگونه مقام معظم رهبری  در انتخاب  فرمانده جدیدسپاه قدس(سردارحاج اسماعیل قاآنی) ازمسئولین خواست :اگرخونخواه سرداردلهاهستید راهبرد مقاومت تحت زعامت مقام عظمای رهبری پیش گرفته وخدمت کنید به  شهداء و مردم . امام جمعه گراش درخاتمه سالروز رحلت  عالم مجاهد و انقلابی مرحوم آیت اله سید هاشم محلاتی تسلیت گفت .

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات