امام جمعه گراش : مرفهین بی درد همیشه دربرابر اجرای احکام الهی ایستادگی میکنند

نماز جمعه گراش

مراسم عبادی سیاسی نماز خصم ستیز جمعه این هفته شهرستان گراش  باحضور اقشارگوناگون امت ولایتمدار شهرستان وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقربخشایش پور امام جمعه این شهرستان باشکوهی خاص درمیعادگاه عاشقان الله (حسینیه اعظم ) برگزارشد. خطیب جمعه گراش درخطبه آغازین باتوصیه خودونمازگزاران به تقوای الهی وپرهیزازمعاصی ومحرمات  ودرادامه خطبه های هفته های گذشته  به تبیین قیام عاشورا ومعرفی مولفه های سیره ی سیاسی اهلبیت (ع) ودانشگاه تربیتی کربلا پرداخت. وی درادامه مباحث پیشین اظهارکرد:

مراسم عبادی سیاسی نماز خصم ستیز جمعه این هفته شهرستان گراش  باحضور اقشارگوناگون امت ولایتمدار شهرستان وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقربخشایش پور امام جمعه این شهرستان باشکوهی خاص درمیعادگاه عاشقان الله (حسینیه اعظم ) برگزارشد. خطیب جمعه گراش درخطبه آغازین باتوصیه خودونمازگزاران به تقوای الهی وپرهیزازمعاصی ومحرمات  ودرادامه خطبه های هفته های گذشته  به تبیین قیام عاشورا ومعرفی مولفه های سیره ی سیاسی اهلبیت (ع) ودانشگاه تربیتی کربلا پرداخت. وی درادامه مباحث پیشین اظهارکرد: قیام خونبارکربلا ونهضت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قیامی ضدطاغوت و درادامه رسالت انبیا  وبعثت پیامبرگرامی اسلام (ص) وبمنظور بسط یگانه پرستی واجرای احکام الهی بود که هرچندحسب ظاهر جمیع رگه های آن سرکوب گردید ولی باید پرسید : پیروزی این نهضت با وجود موارد شکست ظاهری آن کجابود؟ وی پیروزی وشکست هرانقلابی رامنوط به پایان یافتن آن تلقی کرد وازنهضت کربلا بعنوان انقلابی ساری وجاری درتمام اعصارنام برد وافزود: امروز نهضت حسینی از دایره اسلام فراتر رفته وبه یک قیام جهانی تبدیل شده است که عاشورا واربعین ازمصادیق جهانی شدن نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میباشد که همایشی دهها میلیونی  شیفتگان نهضت دراربعین تبلور جهانی شدن آن وبمفهومی دیگر شکست کفرواستکباربود . امام جمعه گراش دربخش دیگری ازخطبه ها به بی بصیرتیهای زمان بنی عباس وبنی امیه نیزاشاره وعنوان نمود: امروزهم برخی همین روحیه ورویه ی استکباری رادارند ودرپی مطامع ورزی وزر وزور ورفاه هستند ونفوذیهای فرصت طلب نیزامروز اگرفرصت یابند از یزیدیان بدترمیشوند زیرادشمنان به این موضوع پی برده اند تازمانیکه یک رهبرالهی ودینی به عنوان ستون خیمه نظام اسلامی دربرابربراندازی ایستاده ومدبرانه وکارشناسانه روشنگری میفرماید قاذرنبوده نیات ابلیسی خویش را عملی سازند ولذا دربرابراین رهبرالهی توطیه میکنند. حجت الاسلام بخشایش پور از مرفهین وثروتمندان بی درد بعنوان افرادمورد خشم ولعن الهی درقرآن کریم برشمرد واضافه نمود: اسلام ودین خدا وحتا پیامبرالهی دربرابر مرفهین بی درد مصون نبوده اند واینان همیشه دربرابراجرای احکام الهی ایستادگی کرده اند که این مرفهین ومتکبران همراه بامرفه بی دردجهانی (آمریکای جنایتکار) مورد لعن قرارمیگیرند . وی سناریوی کذب وتکراری برخی دولتمردان نیزمورداشاره قراروگفت: مگربرجام نمیخواهدپایان یابد؟ امام جمعه گراش با گریزی برمباحث مطرح شده توسط معاون اول رییس جمهور درموارد cft و fatf  افزود: مقام معظم رهبری  روشنگری فرموده واین کنوانسیونهای خودتحریمی راچاه زباله خوانده اند و آری مذاکرات برجام مسئولین کشور ما را به پای مذاکره با رژیم صهیونیستی می کشاند که حضرت آقا جلو آن را گرفتند و در برنامه مبارزه ی دستگاه قضا در زمینه برخورد با مفسدین اقتصادی نیز همین آقا گفت در برخورد با فساد  باید روشهای منطقی و عقلانی به کار برد.نماینده ی ولی فقیه در شهرستان گراش با نقد این سخن گفت: روش منطقی و عقلانی یعنی جه؟و کسی که میلیاردها دلار اموال بیت المال به حساب خانواده اش ریخته تنها روش برخورد شکننده،بهترین ابزار جلوگیری تکثیر فساد است،امام جمعه گراش با بیان اینکه عمده ی مفسدین اقتصادی یا مسئولین هستند یا از نزدیکان آنها ابراز امیدواری کرد: بزودی ملت شاهد برخورد شکننده با مرفهین بی درد باشد.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات