52452966 شماره تماسی برای نجات

52452966 شماره تماسی برای نجات

اولین خروجی کمیته سلامت روان شورای اسلامی ششمبه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گراش، در راستای عملیاتی کردن مصوبات جلسات شورا، شماره ۵۲۴۵۲۹۶۶ به عنوان شماره نجات راه اندازی شد.


این شماره تماس ۲۴ ساعته‌ شما را در شرایط بحرانی به روانشناس و روانپزشک حاضر در گراش متصل میکند تا با گرفتن راهنمایی بتوانید از مرحله بحران عبور کرده و سپس برای حل مشکلات خود به متخصصین ارجاع داده شوید.

در شرایط بحرانی، در مواقعی که به استیصال رسیده اید ، در مواقعی که سلامت روان شما و اطرافیانتان مورد تهدید قرار گرفته و یا دچار افکار آسیب به خود هستید با تماس به این شماره میتوانید درباره مشکل یا افکارتان با روانشناس و سپس روانپزشک مستقر در شبکه بهداشت و بیمارستان گفت و گو کنید.

این شماره به همت کمیته سلامت روان شورای شهر و معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گراش، به منظور ارائه خدمات روان شناختی به افراد در معرض آسیب راه اندازی شده است.

گفتنی‌ است که این شماره تماس اولین خروجی جلسات کمیته سلامت روان شورای ششم در راستای خروج از بحران است و نیز برنامه های درمانی، آموزشی، حمایتی بلند مدت نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت، انجمن روانشناسی، مجمع خیرین، اداره بهزیستی و اداره آموزش و پرورش به زودی شروع خواهد شد.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گراش

برچسب ها :
 
از   2   رای
5

عکس های خبر

نظرات