به گزارش خبرگزاری رخداد گراش

به گزارش خبرگزاری رخداد گراش

تاييد صلاحيت اكبر باقرزاده جهت حضور در ششمين دوره رقابت انتخاباتى گراش توسط هيئت نظارت مركزى تهران

تاييد صلاحيت اكبر باقرزاده جهت حضور در ششمين دوره رقابت انتخاباتى گراش توسط هيئت نظارت مركزى تهران

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات