هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله 25 سپتامبر 2019

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

صدای پای کاروانی عظیم به گوش می رسد. چیزی مثل آهن ربا مردم را به یک مسیر باشکوه جذب می کند. مسیری که قدم ها در آن نه درد را احساس میکنند و نه خستگی. مسیری روشن تر از نور خورشید. مسیری که در آن همه عزم خود را جزم کرده اند تا به نقطه […]

یادداشت
چیزی یافت نشد !