با دریافت سهمیه قیر دولتی شهرداری گراش به زودی آسفالت معابر، احداث کانیوا و لکه‌گیری خیابان‌های سطح شهر و بهسازی معابر فرسوده  انجام می‌شود. در روزهای آتی پاقلعه، بخش‌هایی از پارک لاله، کوچه‌های اطراف مسجد جامع ، اطراف خیابان دروازه، کوچه‌های سمت دبیرستان حضرت رقیه ، مسجد حاج ابوالحسن و کوچه کریمیان آسفالت یا […]

 

با دریافت سهمیه قیر دولتی شهرداری گراش به زودی آسفالت معابر، احداث کانیوا و لکه‌گیری خیابان‌های سطح شهر و بهسازی معابر فرسوده  انجام می‌شود.

در روزهای آتی پاقلعه، بخش‌هایی از پارک لاله، کوچه‌های اطراف مسجد جامع ، اطراف خیابان دروازه، کوچه‌های سمت دبیرستان حضرت رقیه ، مسجد حاج ابوالحسن و کوچه کریمیان آسفالت یا آسفالت آنها نو سازی خواهد شد تا چهره‌ی بهتری را به شهر ما دهد.