بانوان كاراته كار گراشي باز هم خوش درخشيدن.? طي برگزاري سومين فستيوال كاراته بانوان فارس در شهر داراب و در تاريخ 97/6/16 برگزار گرديد بانوان گراشي با افتخار مدال هاي رنگارنگي را به دست آوردن. مقام هاي اول كوميته:? 1.زهره بهزادي 2.هانيه فرخ نژادي 3.زهرا كوزلي 4.ريحانه عزيزي 5.فاطمه رزاق پور 6.زهرا دلاور 7.طاهره فيضي 8.راحيل […]

بانوان كاراته كار گراشي باز هم خوش درخشيدن.?

طي برگزاري سومين فستيوال كاراته بانوان فارس در شهر داراب و در تاريخ 97/6/16 برگزار گرديد بانوان گراشي با افتخار مدال هاي رنگارنگي را به دست آوردن.

مقام هاي اول كوميته:?

1.زهره بهزادي
2.هانيه فرخ نژادي
3.زهرا كوزلي
4.ريحانه عزيزي
5.فاطمه رزاق پور
6.زهرا دلاور
7.طاهره فيضي
8.راحيل اذرسا
9.كوثر سعيد آبادي

مقام هاي دوم كوميته:?

1.زهرا سليمي
2.فاطمه دمساز
3.نرگس مباركي
4.ستايش بيات
5.فاطمه رضايي

مقام هاي سوم كوميته:?

1.نازنين برازش
2.نگار نادرپور
3.فاطمه زهرا عظيمي
4.فاطمه عباسي

مقام اول كاتا:?

1.فاطمه دلاور.

اين تيم قدرتمند با مربيگري سنسي ابراهيمي فرد به اين مسابقات اعزام گرديد.

با تشکر از ريس هيت كاراته شهرستان گراش سيد روح الله موسوي?