فضلی بخشدار مرکزی شهرستان از آمادگی بانک‌های کشاورزی و آینده جهت اعطای تسهیلات بمنظور جبران خسارات وارده به منازل مسکونی روستای خلیلی و همچنین خرید سکونتگاههای موقت مقاوم به سرپرستان خانوارهای روستای خلیلی خبر داد. بخشدار مرکزی شهرستان با اشاره به تداوم وقوع زمین لرزه های متعدد در مرکز دهستان خلیلی و در اجرای مصوبات […]

فضلی بخشدار مرکزی شهرستان از آمادگی بانک‌های کشاورزی و آینده جهت اعطای تسهیلات بمنظور جبران خسارات وارده به منازل مسکونی روستای خلیلی و همچنین خرید سکونتگاههای موقت مقاوم به سرپرستان خانوارهای روستای خلیلی خبر داد.
بخشدار مرکزی شهرستان با اشاره به تداوم وقوع زمین لرزه های متعدد در مرکز دهستان خلیلی و در اجرای مصوبات مدیریت بحران شهرستان و استان از اعطای سه نوع تسهیلات به مردم شریف این روستا خبر داد و گفت :
با پیگیری های آزادی مدیرکل محترم بحران استانداری فارس و فرماندار محترم شهرستان مجوز اعطای ۱۴۰ فقره وام ۳ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد به بانک کشاورزی شهرستان ابلاغ شده است که این وام به افرادی که در جلسه مشترک شورا و معتمدین روستا شناسایی و تایید شده اند پرداخت خواهد شد.
مدت باز‌پرداخت وام سه میلیونی ۳۶ ماهه می باشد و جهت تسهیل شرایط پرداخت ضمانت وام بصورت زنجیره ای خواهد بود بدین طریق که سرپرستان معرفی شده از طریق شورا با در دست داشتن مدارک شناسایی در گروه‌های سه ، پنج و هفت نفره باید از روز دوشنبه جهت تشکیل پرونده به بانک‌های کشاورزی ارد و گراش مراجعه کنند

فضلی بخشدار مرکزی شهرستان همچنین از آمادگی بانک آینده جهت پرداخت وام های ۳۰ و ۴۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد با تنفس یکساله خبر داد که متقاضیان این نوع تسهیلات می توانند با معرفی شورا و بخشداری به بانک آینده مرکز استان جهت تشکیل پرونده مراجعه کنند